profilpracodawcy.info

Dlaczego Colgate?

Poznaj Colgate

Jesteśmy firmą o naprawdę globalnym zasięgu, która pomaga konsumentom dbać o siebie i swoich najbliższych, dostarczając im nowatorskich, wysokiej jakości produktów, którym można zaufać.

Nasza kultura organizacyjna

Wszyscy pracownicy Colgate podzielają nasze pragnienie, by być najlepszym. Z zaangażowaniem działamy na rzecz innowacji i wysokiej jakości, zarówno usług, jak i produktów. Wiemy o tym, że bez względu na szczebel w organizacji, indywidualny wkład pracownika naprawdę wiele znaczy – i pomaga naszej firmie osiągnąć pozycję lidera na rynku globalnym.

Różnorodność

Prawie 40.000 pracowników Colgate odzwierciedla zróżnicowane bogactwo kultur na całym świecie. Jako firma cenimy różnorodność, promujemy globalne środowisko pracy i doceniamy wkład każdego pracownika Colgate. Nasza koncepcja zróżnicowania wykracza ponad rasę, religię, pochodzenie czy płeć. Chcemy promować globalne środowisko pracy oraz wspierać różnorodność myślenia, wynikającą z różnych doświadczeń, wiedzy i wykształcenia pracowników Colgate. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać kreatywność i innowacyjność, niezbędne naszej firmie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku.
Polityka Prywatności